Studia podyplomowe Wrocław kierunki prawo autorskie i BHP
No Data

Tucz gesi

Post by relatedRelated post

Tucz gęsi, szczególnie gęsi wyrośniętych, należy prowadzić w warunkach higienicznych, starając się zachować wszystkie przepisy sanitarne. Zgrupowanie bowiem na niewielkiej przestrzeni kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy gęsi z różnych środowisk z ekstensywnych i wolnowybiegowych warunków chowu w kojcach o obsadzie do 5 ptaków na 1 m2, powoduje warunki stresowe przyspieszające występowanie wielu schorzeń. Duże zgrupowanie gęsi sprzyja również wystąpieniu chorób zakaźnych mogących być przyczyną ogromnych strat dla zakładów produkcyjnych, stąd też urządzenie i wyposażenie placów tuczu musi być zgodne z przepisami. Należy również pamiętać o profilaktycznym odkażaniu terenu i sprzętu oraz codziennym polewaniu mat ochronnych oraz ganków między kojcami płynami dezynfekcyjnymi. Bieżące utrzymanie porządku i higieny na placach tuczu jest podstawowym czynnikiem zachowania zdrowia ptaków, pod warunkiem bezwzględnego niewpuszczania na teren placu tuczu ptaków chorych, podejrzanych o choroby, jak również pochodzących z okręgów objętych chorobą. Punkt przyjęcia drobiu musi być odizolowany od placu tuczu oraz utrzymany w idealnej czystości. Do zabiegów pielęgnacyjnych, obok prac związanych z tuczem, należy utrzymanie czystości oraz higieny w przejściach komunikacyjnych. Specjalnie ważne jest utrzymanie w czystości koryt do karmy i do wody.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Tucz gesi
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About