Studia podyplomowe Wrocław kierunki prawo autorskie i BHP
No Data

Kurs certyfikat kompetencji zawodowych

Kurs certyfikat kompetencji zawodowych

Post by relatedRelated post

Kurs certyfikat kompetencji zawodowych (3)Bezrobotni to osoby w wieku produkcyjnym, które poszukują pracy, lecz nie mogą znaleźć zatrudnienia. Tak brzmi ekonomiczna definicja bezrobocia. Ekonomiści dzielą bezrobocie na dwa typy. Pierwszy typ to bezrobocie frykcyjne, które jest stałym elementem każdej gospodarki i nie istnieje możliwość na wyeliminowanie tego typu bezrobocia. Drugim typem jest bezrobocie strukturalne. Ten typ bezrobocia wynika z nieprzystosowania bezrobotnych do wymagań, panujących na rynku pracy. Oznacza to brak kompetencji, lub umiejętności pożądanych w danej gospodarce. Pytanie brzmi, jak zapobiec tego typu bezrobociu? Odpowiedź jest prosta. Poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i dążeniu do nabyciu umiejętności, które zapewnią nam miejsce pracy. Można to czynić przez rożnego rodzaju szkolenia, które często organizowane są przez powiatowe urzędy pracy. Przykładem jest kurs certyfikat kompetencji zawodowych, stanowiący poświadczenie, że dany kursant posiada umiejętności zawodowe z danej dziedziny i jest w stanie w niej pracować.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Kurs certyfikat kompetencji zawodowych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About