Studia podyplomowe Wrocław kierunki prawo autorskie i BHP
No Data

Losowe wpisy:

 • Wymagania w stosunku do organizacji kontrolnych
  Wymagania w stosunku do organizacji kontrolnych

  Zgodnie z art. 8, ust. 5 rozporządzenia, państwowa instytucja kontrolna zatwierdzająca prywatną kontrolę powinna początkowo uwzględniać cztery kryteria: program kontroli standardowej, system sankcji, wyposażenie i obiektywność. Kryterium obiektywności powinno zagwarantować, że organizacja, która podejmuje decyzję…

  Read more
 • Współpraca rolnika z organizacją kontrolną
  Współpraca rolnika z organizacją kontrolną

  Rozporządzenie wymaga od rolnika prowadzenia ksiąg kontroli ilościowej. Taka ścisła księgowość jest dla wielu systemów kontrolnych nowością. Inne elementy, takie jak struktura zasiewów i plan upraw, odpowiadają stosowanej praktyce. Producent i przedstawiciel organizacji kontrolnej muszą…

  Read more
 • Wolny handel a demokracja
  Wolny handel a demokracja

  Delikatnie mówiąc, GATT nie ma zbyt wiele wspólnego z szeroko pojętą demokracją. Po pierwsze, został on powołany do życia wyłącznie przez bogate narody i narzuca swą wolę innym. Mało tego, sam proces podejmowania decyzji w…

  Read more
 • Współczesne nauczanie
  Współczesne nauczanie

  Edukacja ulegała wielu zmianom i reformom na przestrzeni wieków. Nie jest to żadną tajemnicą, że szkoły, uniwersytety i inne instytucje oświatowe zmieniane były niezliczoną ilość razy. Nauka jednak nie straciła na swojej randze ani trochę.…

  Read more
 • Wpływ muzyki na rozwój dziecka
  Wpływ muzyki na rozwój dziecka

  Edukacja kojarzy się człowiekowi przede wszystkim z przekazem informacji, z nauką konkretnego przedmiotu. Na lekcjach muzyki uczeń zapoznaje się z teorią muzyczną, poznaje nuty, ale oprócz tego śpiewa, uczy się grać na instrumentach, kształci słuch.…

  Read more
 • Zaślubiny Marii Teresy
  Zaślubiny Marii Teresy

  Maria Antonina to kobieta, która niestety nie odebrała gruntownego wykształcenia, ja to miało miejsce w przypadku jej starszego rodzeństwa, które mieszkało w pięknych pałacach w dzisiejszej Austrii. Maria Antonina była tak jakby zaniedbanym przez matkę…

  Read more
 • Zawartość wody

  Zawartość wody jako główny czynnik zachowania żywotności nasion przechowywanych Zawartość wody w przechowywanych nasionach nie powinna przekraczać tzw. wilgotności krytycznej, powyżej której rozpoczynają się w nasionach intensywne procesy dysymilacyjne. Nasiona przeznaczone do składowania powinny mieć…

  Read more
 • Znaczenie odkazania

  Ma ono na celu zniszczenie drobnoustrojów znajdujących się w środowisku. W zależności od stopnia ich usunięcia wyróżnia się sanityzację, dezynfekcję i sterylizację. W zależności od celu i okresu wykonania odkażania wyróżnia się odkażanie zapobiegawcze, bieżące…

  Read more
 • Zabiegi profilaktyczne

  W czasie lęgu polegają one na odkażaniu jaj wylęgowych, ich prawidłowym przechowywaniu i transporcie, w celu niedopuszczenia do zakażenia salmonelami, E. coli, wirusami choroby Derzsyego oraz grzybami. Aparaty wylęgowe stwarzają sprzyjające warunki rozwoju bakterii, wirusów…

  Read more
 • Warunki srodowiska a przezywalnosc

  Środowisko silnie oddziałuje na gąsięta i gęsi; wpływ ten zaznacza się zwłaszcza w czasie wychowu. Niedogrzanie lub przegrzanie gąsiąt obniża ich odporność na choroby. Nadmiar szkodliwych gazów powoduje stany zapalne górnych dróg oddechowych, niedokrwistość, zatrucie,…

  Read more
 • Walka z gryzoniami

  Skuteczną walkę z gryzoniami można przeprowadzić tylko przy użyciu chemicznych środków trujących. Do zwalczania szczurów najlepiej stosować Racumin lub Tomorin. Są to preparaty, które rozsypane na ścieżkach, którymi szczury wędrują, powodują śmierć gryzoni w ciągu…

  Read more
 • Utwardzona poweirzchnia pomieszczen

  Pomieszczenie z utwardzoną nawierzchnią ułatwia codzienne spłukiwanie kału, wydatnie poprawiając higienę tuczu. Ponadto maszynki do tuczu oraz termosy i parniki po każdorazowym użyciu muszą być starannie oczyszczone i umyte gorącą wodą w celu usunięcia resztek…

  Read more