Studia podyplomowe Wrocław kierunki prawo autorskie i BHP
No Data

Dezynfekcja wybiegow

Post by relatedRelated post

Dezynfekcja wybiegów, które mogą być zakażone licznymi, drobnoustrojami, oocystami kokcyaiów, jajami pasożytów wewnętrznych jest pracochłonna i kosztowna. Częste usuwanie wierzchniej warstwy gleby lub użycie czynników fizycznych jest bardzo kłopotliwe i nie daje zupełnej pewności likwidacji zarazków. Dlatego przeważnie stosuje się dezynfekcję chemiczną wapnem chlorowanym w ilości 1?4 kg na 1 m2, zwilża się je wodą lub przeoruje na głębokość nie mniejszą niż 12 cm albo polewa 10% zawiesiną tego roztworu. Odkażenie gleby uzyskuje się w ciągu 3 dni. Używany jest w tym celu także 4?10% ług sodowy lub 4% formalina. Oocysty kokcydiów niszczyć można 8% roztworem amoniaku, jaja pasożytów wielokomórkowych zaś 3% emulsją ortochlorofenolu w ilości 3 1 na 1 m2 wybiegu. Podane ilości środków odkażających należy uważać za orientacyjne. Przy dezynfekcji wybiegów piaszczystych wystarczają mniejsze ilości preparatów, na glebach gliniastych i zadarnionych ilości środków odkażających trzeba znacznie zwiększyć. Z innych preparatów odkażających na uwagę zasługuje fenol, stosowany jako 5% roztwór, lizol będący mieszaniną krezolu i mydła oraz lizoform. Preparty te działają też na pasożyty zewnętrzne. Wybiegi dla gęsi odkaża się także siarczanem żelaza (60?120 kg na 1 ha) oraz wapnem chlorowanym. W celu odkażania wybiegów sporządza się 3% roztwór siarczanu żelaza. Natomiast 0.5?5% siarczanu miedzi zwalcza się grzyby i pasożyty gęsi. Do odkażania wybiegów używa się 10% zawiesiny wapna chlorowanego lub 20% mleka wapiennego.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Dezynfekcja wybiegow
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About